Voor 2020 verhoogt Wandelsport Vlaanderen de minimum ledenbijdrage met € 2,00.

Wij zijn dan ook genoodzaakt de ledenbijdrage met € 2,00 te verhogen. 

Wat krijg je hiervoor?

Gratis wandelboek “Walking in Belgium 2020” (winkelwaarde € 17,00)
Uitgebreide verzekering lichamelijke ongevallen
Gratis clubblad “De Kwartelbode”: verschijnt 2-maandelijks
Gratis wandelmagazine “Walking Magazine”: verschijnt 5 maal/jaar
Gratis wandelboekje

Mogen we vragen het lidgeld bij voorkeur via overschrijving te betalen met als mededeling:
“Naam – lidgeld 2020”.
 
Het lidgeld voor 2020 bedraagt:

Hoofdlid:   € 19,00
Inwonend gezinslid / bijlid:   € 13,00
     
Bankrelatie:   IBAN: BE03 4458 5993 6184
    BIC: KREDBEBB

 OPGELET:

Je lidkaart 2019 vervalt op 31/12/2019.