SPAARVARKENVoor 2021 blijft het lidgeld ongewijzigd.

Het lidgeld voor 2021 bedraagt:

Hoofdlid:   € 19,00
Inwonend gezinslid / bijlid:   € 13,00
     
Bankrelatie:   IBAN: BE03 4458 5993 6184
    BIC: KREDBEBB

OPGELET: je lidkaart 2020 is slechts geldig tot 31 december 2020. Betaal dus tijdig je lidmaatschap voor 2021.

Mogen we vragen, omwille van de COVID-19-problematiek, het lidgeld uitsluitend via overschrijving te betalen met als mededeling: “Naam - Lidgeld 2021”.

Wat krijg je hiervoor?

  • Gratis wandelboek “Walking in Belgium 2021” (winkelwaarde € 17,00)
  • Uitgebreide verzekering lichamelijke ongevallen bij ALLE wandelactiviteiten in binnen- en buitenland, voor zowel georganiseerde als individuele en private wandelactiviteiten.
  • Tussenkomst bijdrage lidgeld door de mutualiteit tot maximaal 15 euro pp.
  • Gratis clubblad “De Kwartelbode”: verschijnt 2-maandelijks
  • Gratis wandelmagazine “Walking Magazine”: verschijnt 5 maal/jaar
  • Busuitstappen naar georganiseerde wandeltochten aan democratische prijzen
  • Minstens 0,40 € korting bij daginschrijving van een georganiseerde wandeling
  • Gratis wandelboekje

EXTRAEXTRAExtraatje voor onze leden:

Kwartelleden nemen in 2021 gratis deel aan onze eigen organisaties. 
OPGELET: je moet je wel nog steeds aanbieden aan de inschrijftafel en je lidkaart laten scannen. Anders ben je niet verzekerd!!!

 


Hoe we de wandelboeken en lidkaarten gaan verdelen, wordt later nog bekeken.
We hadden 2 afhaaldata in november en december voorzien, maar omwille van Corona kunnen deze niet doorgaan.