Afdrukken

Marleen De Wilde

Wandelen bij 'De Kwartels'

Onze wandelclub is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen met stamnummer 3143.
Onze leden zijn vrij te wandelen waar en wanneer zij willen. Er is geen verplichting tot een minimum aantal te wandelen tochten. Men kan in groep, individueel, sportief of recreatief wandelen. Men kan vrij kiezen uit de verschillende wandelafstanden. Op elke organisatie is er een afstand of parcours voorzien voor rolstoel-gebruikers.
Natuurlijk verwachten we dat onze leden zoveel als mogelijk aan onze eigen organisaties deelnemen, al was het maar uit respect voor het vele werk dat hun medeclubleden er aan besteden.

Wat kost het ?

Hoofdlid: € 19,00  De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld van een sportclub terug.
Bijlid: € 13,00

 

Wat krijg je er voor ?


Ja, ik wil me aansluiten bij Wandelclub De Kwartels vzw