spaarpot

Voor 2020 verhoogt Wandelsport Vlaanderen de minimum ledenbijdrage met € 2,00.
Wij zijn dan ook genoodzaakt de ledenbijdrage met € 2,00 te verhogen.

 

Wat krijg je hiervoor?

Gratis wandelboek “Walking in Belgium 2020” (winkelwaarde € 17,00)
Uitgebreide verzekering lichamelijke ongevallen
Gratis clubblad “De Kwartelbode”: verschijnt 2-maandelijks
Gratis wandelmagazine “Walking Magazine”: verschijnt 5 maal/jaar
Gratis wandelboekje

Mogen we vragen het lidgeld bij voorkeur via overschrijving te betalen met als mededeling:
“Naam – lidgeld 2020”.
 

Het lidgeld voor 2020 bedraagt:

Hoofdlid:   € 19,00
Inwonend gezinslid / bijlid:   € 13,00
     
Bankrelatie:   IBAN: BE03 4458 5993 6184
    BIC: KREDBEBB

 

OPGELET:

Je lidkaart 2019 vervalt op 31/12/2019. Je lidkaart 2020 geldt dus vanaf 1/1/2020

Tijdens onze laatste wandeling in 2019, de “Bibbertocht” op 23 november 2019 te Wachtebeke, kan je je lidkaart 2020, je wandelboek “Walking in Belgium 2020” en het formulier voor terugbetaling lidgeld afhalen.