Afdrukken

Voor 2021 blijft het lidgeld ongewijzigd.

 image.png

Het lidgeld voor 2021 bedraagt:

Hoofdlid:   € 19,00
Inwonend gezinslid / bijlid:   € 13,00
     
Bankrelatie:   IBAN: BE03 4458 5993 6184
    BIC: KREDBEBB

OPGELET: je lidkaart 2020 is slechts geldig tot 31 december 2020. Betaal dus tijdig je lidmaatschap voor 2021.

Mogen we vragen, omwille van de COVID-19-problematiek, het lidgeld uitsluitend via overschrijving te betalen met als mededeling: “Naam - Lidgeld 2021”.

Wat krijg je hiervoor?

EXTRAEXTRAExtraatje voor onze leden:

Kwartelleden nemen in 2021 gratis deel aan onze eigen organisaties. 
OPGELET: je moet je wel nog steeds aanbieden aan de inschrijftafel en je lidkaart laten scannen. Anders ben je niet verzekerd!!!

 


Hoe we de wandelboeken en lidkaarten gaan verdelen, wordt later nog bekeken.
We hadden 2 afhaaldata in november en december voorzien, maar omwille van Corona kunnen deze niet doorgaan.